0

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

เลือกซื้อสินค้าเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ www.m2spop.com (“เว็บไซต์”) เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัท ไดค่อน จำกัด (“บริษัทฯ”)

ก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์ ขอให้ลูกค้าทุกท่านโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ฉบับนี้ (“เงื่อนไขการใช้งาน”) โดยละเอียด เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้แล้ว และตกลงผูกพันตนกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการใช้งานนี้ทุกประการ ทั้งนี้เพื่อความทันสมัยและความเหมาะสมกับเทคโนโลยีออนไลน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานนี้ให้เหมาะสมเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานจะถูกแสดงบนหน้าเว็บไซต์ บริษัทฯ จึงขอให้ลูกค้าที่เคารพทุกท่านอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้งานทุกครั้งก่อนใช้งานเว็บไซต์

การใช้บริการ

ท่านตกลงเข้าใช้เว็บไซต์ด้วยวัตถุประสงค์และวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ท่านจะซื้อสินค้าจากเว็บไซต์เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือหากำไรต่อ หากท่านปฏิบัติผิดเงื่อนไข บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหรือลดปริมาณสินค้าที่ท่านสั่งซื้อได้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

ท่านจะต้องไม่นำเว็บไซต์นี้ไปใช้งานในทางที่ผิดกฎหมาย หรือเข้าสู่ระบบด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในทางทุจริต ละเมิด หรือสร้างความเสียหายต่อเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ หรือบุคคลอื่น

การสั่งซื้อ

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งาน หากท่านประสงค์จะสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูลที่ท่านกรอกเพื่อลงทะเบียนต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเกี่ยวกับราคาสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือยืนยันคำสั่งซื้อตามราคาสินค้าที่ถูกต้อง (ราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง) หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านได้ บริษัทฯ จะยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวก่อนการจัดส่งสินค้า หากท่านได้ชำระราคาสินค้าให้แก่บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะทำการคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ท่านโดยไม่ชักช้า

วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าให้แก่บริษัทฯ ได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

 • บัตรเครดิตผ่านทาง Kasikorn Bank E-payment Gateway Service โปรดทราบว่าชื่อและที่อยู่ที่ต้องการให้เรียกเก็บเงินจะต้องตรงกับที่ระบุในบัตรเครดิตที่ใช้ชำระเงินให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือบัตรยินยอมให้บริษัทฯ เรียกเก็บเงินค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตตามที่ได้แจ้งไว้กับธนาคาร *บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัท
 • การโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และสาขาของธนาคาร/ Bill Payment (ATM Transfer, Counter Deposit, Internet and Mobile Banking Transfer) ธนาคารกสิกรไทย
  • รหัสอ้างอิง 1 (Ref No.1) : หมายเลขคำสั่งซื้อ
  • รหัสอ้างอิง 2 (Ref No.2) : หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
  • ATM
  • mBanking (สแกน QR)
  • Online Banking

  *การโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และสาขาของธนาคารอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากธนาคารหรือองค์กรที่ดำเนินการ

การจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ ร่วมมือกับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าในการดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านด้วยความรวดเร็วที่สุด บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าเฉพาะคำสั่งซื้อที่มีการเรียกเก็บเงินและมีการขนส่งภายในประเทศเท่านั้น โดยมีรายละเอียดวิธีการจัดส่งสินค้าดังต่อไปนี้

วันที่จัดส่งสินค้า

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น.

 1. เขตกรุงเทพมหานคร
  1. แบบมาตรฐาน (Standard) ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ มีค่าบริการ 69 บาท
 2. เขตจังหวัดอื่น ๆ
  1. แบบมาตรฐาน (Standard) ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ มีค่าบริการ 69 บาท
  2. ในพื้นที่ควบคุม (Remote Area)* ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าภายใน 3-10 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของท่าน) ทั้งนี้มีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาท ต่อคำสั่งซื้อ

*พื้นที่ควบคุม (Remote Area) ได้แก่

 • ทองผาภูมิ
 • สังขละบุรี
 • ปาย
 • ขุนยวม
 • ยะลา
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • เกาะทั้งหมดที่นอกเหนือจากเกาะภูเก็ต
 • พื้นที่ควบคุมทั้งหมดที่ห่างจากตัวเมืองมากกว่า 150 กิโลเมตร

การเปลี่ยนสินค้า

ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าโดยสินค้าที่บริษัทจะเปลี่ยนให้ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ผ่านการซักหรือใช้งาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าและคืนเงินในกรณีที่สินค้าไม่ผ่านการตรวจจากทางบริษัทฯ

หากท่านต้องการเปลี่ยนสินค้า ขอให้ท่านนำสินค้าใส่บรรจุภัณฑ์และโปรดกรอกใบเปลี่ยนสินค้าใส่ลงในกล่องบรรจุภัณฑ์ นำไปยื่นที่ไปรษณีย์ไทย โดยส่งมาที่ บริษัท ไดค่อน จำกัด เลขที่ 54 อาคาร บีบี บิวดิ้ง ชั้น 16 ห้องเลขที่ 1607 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110 เมื่อท่านได้ส่งสินค้าแล้ว โปรดเก็บใบเสร็จการส่งไว้เป็นหลักฐาน

กรณีไม่ได้เป็นความผิดพลาดของทางบริษัท ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งกลับมายังบริษัทเพื่อเปลี่ยนสินค้าและทางบริษัทจะทำการเก็บค่าดำเนินการในการส่งสินค้าที่เปลี่ยนกลับไปยังลูกค้าเป็นจำนวนเงิน 69 บาท

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 020927777 หรือ Line@ m2spopcs

ผู้เยาว์

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการขายสินค้าให้แก่เด็กหรือผู้เยาว์ หากท่านประสงค์จะซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ท่านจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านจะทำธุรกรรมสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อบุพการี ผู้ปกครอง ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ดูแลของท่านให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น

การไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ มีความพยายามและตั้งใจอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดของสินค้าที่ถูกต้องที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่รับประกันหรือรับรองว่าข้อมูล เนื้อหา หรือรายละเอียดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เช่น ขนาด สี หรือข้อมูลอื่นใด ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด

การเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก

ท่านอาจถูกเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นบนอินเตอร์เน็ตที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกได้ โดยการเชื่อมโยงดังกล่าวทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้าเท่านั้น เว็บไซต์และเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกไม่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของบริษัทฯ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นของบุคคลภายนอกจึงเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น

บริษัทฯ จะไม่รับรองความถูกต้องในเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก รวมทั้งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านเข้าชม หรือเข้าใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงไป ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนี้ถือเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว

ทั้งนี้ ท่านสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่หน้าโฮมเพจเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้นหากเป็นการเชื่อมโยงนั้นเป็นการเชื่อมโยงที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ที่ท่านเป็นเจ้าของ การเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ของท่านต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ เนื้อหา บริษัทฯ รวมถึงชื่อเสียงของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการอนุญาตให้ท่านสามารถสร้างการเชื่อมโยงมายังโฮมเพจเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวท่านล่วงหน้า

ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์นี้ บรรดาข้อมูล รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏหรือถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ โลโก้ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ คลิปเสียง ซอฟท์แวร์ วีดิโอ ดนตรี เสียง กราฟฟิก ชื่อโครงการ ชื่อแคมเปญ (“เนื้อหา”) เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ท่านสามารถเก็บหรือพิมพ์เนื้อหาของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนได้เท่านั้น ห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง แปล คัดลอก แก้ไข เผยแพร่ โอน คัดแยก ทำซ้ำด้วยประการใด ๆ ซึ่งเนื้อหาหรือสำเนาของเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ การพาณิชย์ หรือในเชิงธุรกิจใด ๆ ห้ามมิให้นำเครื่องหมายการค้า หรือ ชื่อทางการค้าของบริษัทฯ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

การไม่รับรอง

เว็บไซต์และแพลตฟอร์มถูกนำเสนอ “ตามสภาพที่เป็นอยู่และที่มีอยู่” บริษัทฯ ไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล เนื้อหา รายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยข้อบัญญัติใด ๆ บริษัทฯ ไม่รับรองการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลภายนอก กรรมสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของ ความสามารถในการนำไปขายในตลาดได้ คุณภาพ หรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

 • ความถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล เนื้อหา รายละเอียดที่ปรากฏบนเว็บไซต์
 • ระบบการทำงานของเว็บไซต์ จะทำงานโดยปราศจากเหตุขัดข้อง ความผิดพลาด การรบกวน การล่าช้าต่อการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ต้องได้รับการแก้ไข
 • เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม หรือเซิร์ฟเวอร์ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ม้าทรอจัน (Trojan Horse) รหัสใด ๆ ที่ทำให้ระบบการทำงานของเว็บไซต์ขัดข้อง หรือก่อให้เกิดความเสียหาย โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากเหตุดังกล่าว
 • การทำงานของเว็บไซต์รวมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน
 • ความปลอดภัยในข้อมูลใด ๆ ที่ท่านส่งผ่านอินเตอร์เน็ตมายังเว็บไซต์ ซึ่งบุคคลภายนอกอาจเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของท่านได้
 • เหตุอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

ข้อจำกัดความรับผิด

ท่านเข้าใจและรับทราบว่าการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ต่อเนื่อง ชื่อเสียง อันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ โดยไม่คำนึงถึงว่าความเสียหายหรือสูญหายนั้นคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือไม่ หรือเกิดจากสาเหตุอะไร เช่น การรับรอง สัญญา การละเมิด ประมาทเลินเล่อ หรือเหตุอื่นใด

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ ต่อสู้คดีแทน ป้องกัน และปัดป้องความเสี่ยงใด ๆ ต่อบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา ตัวแทน และบุคคลอื่น ๆ ในบริษัทฯ ให้ปลอดจากบรรดาข้อพิพาท ข้อร้องเรียน ความรับผิด การดำเนินการตามกฎหมาย การสูญเสีย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากบุคคลภายนอกอันเป็นผลมาจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์ การทำผิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ

การแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนด เงื่อนไข เนื้อหา หรือคุณสมบัติทางเทคนิคของเว็บไซต์ ณ เวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า การใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ และการสั่งซื้อของท่านอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นปัจจุบัน ณ เวลาที่ท่านทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์

การถ่ายโอนข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้โอนผ่านอินเตอร์เน็ตมายังเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก โอน หรือนำออกจากเว็บไซต์เพื่อนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น การหมิ่นประมาท การปลอมแปลง การทำอนาจาร

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอยู่ภายใต้บังคับและการตีความแห่งกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทย บริษัทฯ ไม่รับรองการบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานภายใต้กฎหมายหรือเขตอำนาจอื่น ดังนั้นผู้ใช้งานเว็บไซต์ต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่ตนอยู่ภายใต้หรืออยู่ในเขตอำนาจ

การยกเลิกเงื่อนไขการใช้งาน

ทั้งบริษัทฯ และท่านมีสิทธิยกเลิกเงื่อนไขการใช้งาน ณ เวลาใดก็ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดหรือปราศจากเหตุก็ได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งการยกเลิกเงื่อนไขการใช้งานให้ท่านทราบทางอีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานและให้ถือว่าการยกเลิกมีผลโดยทันที (หากท่านเปลี่ยนแปลงอีเมลที่ใช้ติดต่อโปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ) ในกรณีที่ท่านประสงค์จะยกเลิกเงื่อนไขการใช้งาน ให้ท่านดำเนินการยกเลิกการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ

การระงับบัญชีผู้ใช้งาน

หากท่านปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้งาน ฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัทฯ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว บริษัทฯ มีสิทธิ ระงับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ระงับบัญชีผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การไม่สละสิทธิ์

การที่บริษัทฯ ไม่บังคับใช้สิทธิตามข้อกำหนดใด ๆ ไม่ว่าเมื่อใด หากบริษัทฯ มิได้แสดงเจตนาสละสิทธิไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง ย่อมไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิในข้อกำหนดนั้น หรือกระทบต่อสิทธิของบริษัทฯ ในการที่จะบังคับใช้สิทธิตามข้อกำหนดนั้น

ข้อกำหนดที่เป็นโมฆะ

ในกรณีที่ข้อหนึ่งข้อใดของเงื่อนไขการใช้งานนี้ตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ข้อกำหนดที่เป็นโมฆะดังกล่าวจะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของข้อกำหนดอื่น ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานนี้

การดำเนินการกับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ มีความประสงค์จะให้บริการท่านด้วยความพึงพอใจที่สุด หากท่านมีข้อร้องเรียนหรือข้อติชม โปรดส่งมาที่ อีเมล info@m2spop.com บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วเมื่อได้รับข้อติชมหรือข้อร้องเรียนของท่าน

ติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานของบริษัทฯ สามารถติดต่อมาที่เบอร์ 020927777 หรืออีเมล info@m2spop.com

วันที่ปรับปรุงล่าสุด 03/10/2561

สั่งซื้อและชำระเงิน